Błażej Haber

Doświadczenie zawodowe zdobywał w obsłudze prawnej sektora finansowego od 2003 roku. W pracy zawodowej zajmuje się w głównie obsługą podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa karnego i prawa cywilnego, procedurze windykacyjnej należności oraz prawie bankowym.

Od wielu lat zajmuje się również zagadnieniami związanymi z prawem autorskim. 

Prawo autorskie, prawo do wizerunku, licencje

Z wykładu dowiesz się o kwestiach prawnych jakie są ważne w przypadku twórczości na platformie youtube. Poruszymy często nieznane kwestie prawa autorskiego, różnice między licencjami, które wykorzystujemy jako nadawcy ale i odbiorcy. Dowiesz się czym jest prawo cytatu, jakie ograniczenia dla nas wprowadza prawo do ochrony wizerunku, oraz najważniejsze: czy youtube się skończy - czyli wokół Acta 2.0 i wiele innych.

Dzięki tym warsztatom będziesz świadomy swoich obowiązków, ale i praw jakie Tobie jako twórcy przysługują.